பிரபாகரன் உயிருடன் இருக்கிறார், இறந்தால் சான்றிதழ் எங்கே – விஜயகலா

பிரபாகரன் உயிருடன் இருக்கிறார், இறந்தால் சான்றிதழ் எங்கே – விஜயகலா

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் இறந்து விட்டார் என்பதற்குரிய மரணச் சான்றிதழ் கடந்த அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படவில்லை. மேலும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *