நாட்டில் ஏற்பட்ட அனர்த்த நிலமை காரணமாக தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்த அனைத்து பாடசாலைகளும் கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக மீண்டும் இம்மாதம் 05ம் திகதி திறக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் 15 பாடசாலைகளும் தென் மாகாணத்தில் 39 பாடசாலைகளும் தவிர்ந்த ஏனைய பாடசாலைகளே அன்றைய…
Continue Reading