நாணயம்        வாங்கும்  விலை      விற்கும் விலை டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) டொலர் (கனடா) யூரோ (யூரோ வலயம்) யென் (ஜப்பான்) டொலர் (சிங்கப்பூர்) ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா)  …
Continue Reading