நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரன், இலங்கைப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ. சுமந்திரனுக்கு பகிரங்க சவால் ஒன்றினை விடுத்துள்ளார். பெரும்பான்மை மக்களை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கில் தமிழீழக் கோரிக்கையை தமிழ் மக்கள் கைவிட்டுவிட்டார்கள் என எம். ஏ. சுமந்திரனை மையப்படுத்தி செய்திகள் வெளிவந்திருந்தன.…
Continue Reading